PHZ Drimer działa od roku 2000 jako producent folii malarskich.
Naszą specjalnością są cienkie folie HDPE, produkujemy również folie z LDPE.
Folie malarskie są naszym podstawowym produktem, zaopatrujemy dystrybutorów narzędzi malarskich w całej Europie.
 
13.10.2017
Zapraszamy do składania ofert - drukarka flexograficzna:

Zamawiający nie dokonał wyboru żadnej oferty na podstawie zapisów punktu V, podpunkt 7 zapytania ofertowego nr 2/2017

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu Państwa. W wyniku realizacji projektu firma wprowadziła do swojej oferty nowe produkty w postaci: opakowań na odpady (worków na śmieci), folii budowlanych na wałkach (w tym: folii parafundamentowych, izolacyjnych, podłogowych) oraz linii ochronnych produktów przeprowadzkowych (w tym: folie zwykłe, bąbelkowe, papier i tekstura dwuwarstwowa). PL | EN | DE        
2015 C Drimer